Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0983 544 297

Chia sẻ lên:
Bùi Nhùi Miếng

Bùi Nhùi Miếng

Mô tả chi tiết
http://bangkeonhuloc.bizz.vn/img_products/1448/buinhuimieng.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng Thực Phẩm
Màng Thực Phẩm
Vải Lau Công Nghiệp
Vải Lau Công Nghiệp
Bùi Nhùi Miếng
Bùi Nhùi Miếng
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe