Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0938 644 297

Băng keo 3M

Băng keo 3M
Băng keo 3M
Băng keo 3M
Băng keo 3M