Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0983 544 297

Sản Phẩm khác

Keo 520
Keo 520
Màng Thực Phẩm
Màng Thực Phẩm
Vải Lau Công Nghiệp
Vải Lau Công Nghiệp
Bùi Nhùi Miếng
Bùi Nhùi Miếng