Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0938 644 297

Sản Phẩm khác

Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe
Xốp Hơi Pe
Bùi Nhùi Miếng
Bùi Nhùi Miếng
Màng Thực Phẩm
Màng Thực Phẩm
Vải Lau Công Nghiệp
Vải Lau Công Nghiệp