Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0983 544 297

màng PE

Màng PE Khúc
Màng PE Khúc
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng Thực Phẩm
Màng Thực Phẩm
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE