Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0938 644 297

băng keo 2 mặt

Băng Keo Hai Mặt
Băng Keo Hai Mặt
Băng Keo Hai Mặt Trắng
Băng Keo Hai Mặt Trắng
Băng Keo Trắng Nhan
Băng Keo Trắng Nhan
Băng keo 2 mặt trắng
Băng keo 2 mặt trắng
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo xốp 2 mặt
Băng keo xốp 2 mặt