Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0938 644 297

băng keo trong, đục và màu

Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng Keo Opp Trong, Đục
Băng Keo Opp Trong, Đục
Băng Keo Opp Trong, Đục
Băng Keo Opp Trong, Đục
Băng Keo Trong Đục Màu
Băng Keo Trong Đục Màu