Băng keo, băng dán

vật liệu đóng gói

thông tin liên hệ
Mr Đảng
P. Kinh Doanh - 0918 341 934

Ms Giang
P. Kinh Doanh - 0983 544 297

BĂNG KEO, BĂNG DÁN

Băng Keo NaNo
Băng Keo NaNo
Băng Keo Lưới
Băng Keo Lưới
Băng Keo Simili
Băng Keo Simili
Băng Keo Opp Trong, Đục
Băng Keo Opp Trong, Đục
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo giấy
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo vải
Băng keo 2 mặt trắng
Băng keo 2 mặt trắng
Băng keo điện Nano
Băng keo điện Nano
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo xốp 2 mặt
Băng keo xốp 2 mặt
Băng keo Xốp Xanh
Băng keo Xốp Xanh
Băng keo Xốp Xanh
Băng keo Xốp Xanh
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo xốp vàng đen
Băng keo 3M
Băng keo 3M
Băng keo 3M
Băng keo 3M

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Keo 520
Keo 520
Vải Lau Công Nghiệp
Vải Lau Công Nghiệp
Bùi Nhùi Miếng
Bùi Nhùi Miếng
Màng PE
Màng PE
Màng Thực Phẩm
Màng Thực Phẩm
Bao PE
Bao PE
Màng PE
Màng PE
Dây Đai Nhựa
Dây Đai Nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây nilon
Dây nilon

ĐÁ CĂT ĐÁ MÀI

Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài
Đá cắt đá mài

KEO 502

Keo 502
Keo 502
Keo 502
Keo 502